TRAFIKMINISTEREN


Både ros og ris til trafikministeren

(27. November 2001 - seneste nyt: De nedennævnte ministre er udskiftet i mellemtiden!) 

5. december 2000

C Trafikminister Jakob Buksti (S) har fremlagt en plan for udbygning af statsvejnettet i Danmark frem til år 2015. Planen er specifikt udarbejdet og prioriteret med estimerede priser for hver en del af planen. Ikke overraskende har en udbygning af Køge Bugt motorvejen høj prioritet - og det er bestemt også nødvendigt. Udbygningsplanerne - der jo endnu ikke er vedtaget i Folketinget - har virkelig ladet vente på sig. Ministeriet har i mange år vidst at problemerne ville opstå - men man har blot ladet stå til. Men bedre sent end aldrig.

Ros til ministeren - indtil videre!

D Regeringen taler meget om trafiksikkerhed og hastighedsnedsættelser er åbenbart midlet til at nedsætte ulykkestallene. Trafikministeren opsætter derfor automatiske fartfælder til masseopkrævning af flere fartbøder. Man har for tiden meget travlt med at etablere automatisk overvågning af hastigheder og overkørsel for rødt lys m.v., ved strategiske vejkryds. Der er formentlig tale om rimeligt massive investeringer - men de kommer jo "automatisk" igen (undskyld udtrykket)!

Samtidig har man nedskåret trafikbudgettet til noget nær halvdelen for år 2001. Man sparer på altså på vejnettet og dermed på trafiksikkerheden - medens man giver bilisterne og hastighederne skylden for alle ulykkerne.

Ris til ministeren!!

D  Trafikminister Jakob Buksti (S) har gang i forberedelserne til etablering af roadpricing (yderligere afgifter for at køre på vore veje). AktiveBilister har fået den skrækkelige tanke, at regeringen har set skriften på væggen med hensyn til bilernes alt - alt for høje registreringsafgifter i Danmark. Den går nemlig ikke i EU på længere sigt - afgifterne skal harmoniseres. Og så er det jo godt at være forberedt på en ny indtægtskilde. Og det skulle bestemt ikke overraske os, hvis roadpricing blev indført før lukketid - bilisterne er jo kilden til uudtømmelige indtægter. Og hetzen mod bilisterne er jo en god "rød" mærkesag!

Mere ris til ministeren!

Aktivebilister mener nu at vi betaler rigeligt i forvejen og vi vil kraftigt anbefale ministeren at feje alle de sygelige ideer om yderligere befordringsafgifter af bordet.

******************

- Og til skatteministeren (den forhenværende) er der som sædvanligt kun ris 

D For et par år siden var det god politik at køre i dieselbiler fordi det var det "mest miljøvenlige". Udover de trængte transporterhverv har en del familier med stort kørselsbehov til og fra arbejde anskaffet sig en dieselbil. Det er sket efter nøje beregninger af den samlede økonomi og det kørte antal kilometer. En dieselbil er ca. 25 - 30.000 kroner dyrere end en tilsvarende benzinmodel - og heraf er langt det meste afgifter til staten! Det betød, at man i reglen skulle køre omkring 25.000 kilometer om året før det økonomisk gik lige op. Da det jo er sindssygt dyrt i Danmark at køre i bil er det jo ikke så underligt at nogen køber dieselbiler når der er økonomi i det.

For et par år siden var kun 1 ud af 100 solgte privatbiler dieseldrevne. I dag er det hver tiende - og det har regeringen nu opdaget. Derfor er der konstante stigninger i dieselafgifterne - og nu vender økonomien rundt for de fleste. Det bliver efterhånden dyrere at køre i dieselbil end i benzinbil. Bilisterne flås endnu en gang! Igen franarrer man yderligere skatter og afgifter fra borgerne. 

Det er simpelthen offentligt røveri og stærkt kritisabelt, at man ikke i dagens Danmark kan planlægge noget som helst omkring sin families økonomi uden, at tingene vendes på hovedet efter skatteministerens forgodtbefindende og tilfældige luner.

For et par år siden fandt man så pludselig ud af, at der var skadelige småpartikler fra dieselbilernes udstødning. Dette "problem" er dog ved at være løst - idet nye dieselbiler i fremtiden vil være udstyret med dieselfiltre (den første bil er allerede på markedet - miljøministeren kører faktisk i sådan en diesel-minister-bil).

Hvad der er umådelig interessant i miljømæssig sammenhæng - men der til gengæld ikke tales så meget om er, at CO2-udledningen fra dieselbiler er reduceret med 1/3 sammenlignet med tilsvarende benzindrevne biler. Det betyder jo, at regeringens CO2-mål kunne opnås såfremt alle kørte på diesel.

Altså - ned med afgifterne på diesel - af hensyn til miljøet og ozonlaget og klimaændringerne og sneen på Grønland og alt det andet!!! 


Retur til forsiden