OM ENHEDSLISTEN's TRAFIKPOLITIK

(eller hvad det nu går ud på?)


26. november

Enhedslisten tilsyneladende hamrende ligeglade med miljøet

- når blot man kan genere biltrafikken mest muligt - er det ligegyldigt med miljøet mener Mikkel Warming (Enhedslisten).

Enhedslisten, der jo består af et mix af gamle kommunister, stalinister samt autonome ballademagere, gør sig nu - gennem Mikkel Warming - til talsmænd for en nedsættelse af hastighederne i Københavns Kommune.

Et flertal i borgerrepræsentationen bestående af Socialdemokratiet og venstrefløjen er nemlig enige om at sænke hastigheden fra 50 til 40 km/t. Det skulle angiveligt være for at mindske antallet af trafikulykker og trafikdræbte.      

En lavere hastighed vil givetvis have en negativ effekt på miljøet, idet både langsom kørsel samt flere start og stop øger udledningen af både forurenende stoffer og CO2 - mener eksperterne.

Det bekymrer imidlertid ikke Mikkel Warming det mindste. Han vil "ikke afvise, at en reduktion af hastigheden kan have negative miljømæssige konsekvenser". Men han er samtidig "overbevist om, at de vil være ubetydelige set i forhold til de menneskeliv, der vil kunne reddes i form af færre alvorlige ulykker".

Her gik vi og troede, at ét af Enhedslistens adelsmærker (undskyld udtrykket!) var miljøet.  Men også bilister kan blive klogere. Bare man kan genere biltrafikken mest muligt - og opkræve endnu flere afgifter med miljøet som undskyldning - så i øvrigt "skråt op" med miljøet.

Samme Mikkel Warming udtalte for nylig på et trafikmøde arrangeret af Jyllands-Posten og Københavns Radio, at han "godt kunne forestille sig gader i København med vand så man kunne sejle rundt". Kommentarer hertil er vist overflødige..!

Men måske var det noget med en byttelejlighed i Venedig til Mikkel Warming?