Januar / februar nyhedsbrev fra AktiveBilister...

Dette nyhedsbrev er udsendt på e-mail til registrerede modtagere. Såfremt du har registreret dig - og ikke modtaget mailen, så er forklaringen sikkert at den registrerede adresse er forkert (vi får faktisk nogle mail retur af den grund). Hvis det er tilfældet hos dig, bedes du registrere dig igen.


29. januar 2002

Kære Aktive Bilister og øvrige nyhedsbrevsmodtagere,

Velkommen til dette (lidt forsinkede) januar nyhedsbrev - som dermed også nærmer sig et februar nyhedsbrev. Denne gang også med flere forskellige emner på programmet.

 

Højere bilpriser i Danmark til Oktober

Som følge af et nyt EU-direktiv der træder i kraft til oktober, skal bilpriserne fra fabrikkerne være ens til forhandlere i alle lande. Det berører formentlig ikke forhandlere og kunder i andre EU-lande, men hos os i Danmark opstår der et særligt dansk problem: Vor gamle og ”syge” afgiftspolitik betyder nemlig, at bilpriserne derved vil stige måske 10 - 15%, eller 20 - 30.000 kroner for en almindelig familiebil. Det hænger sammen med, at danske forhandlere grundet de høje danske afgifter hidtil har fået en speciel lav pris - for overhovedet at kunne sælge bilerne i Danmark. Den går altså ikke længere.

Bilsalget har i det seneste år været ganske lavt i Danmark i forhold til året før. De nye stigninger vil givetvis betyde, at danskere beholder deres ”gamle vrag” endnu længere og at nyvognssalget derfor vil falde drastisk. Den situation er jo ikke holdbar - og vil i øvrigt sandsynligvis medføre et fald i afgiftsprovenuet til staten. Derfor følgende forslag fra AktiveBilister til skatteministeren:

Da afgifterne før eller senere skal harmoniseres indenfor EU - og det gælder også biler - var det måske en ide at begynde allerede nu. Desto længere man trækker den - jo sværere bliver det. Hvis man til oktober påbegynder en reduktion af afgifterne til et niveau der vil fastholde bilernes udsalgspriser på det nuværende niveau, undgår man en yderligere kraftig stagnation i bilsalget. Derved opretholder man sandsynligvis også statens forventede afgiftsprovenu samtidig med, at afgiftsharmoniseringen påbegyndes. Det ville være rigtig gode toner fra den nye regering!

 

Flertal for 130 km/t på motorvejene

Det ser ud til, at en ændring af hastighedsgrænserne er på vej. 130 km/t bliver formentlig tilladt på motorvejene - og det bifalder vi hos AktiveBilister. Der har ”naturligvis” været megen kritik af forslaget - specielt fra de bilfjendske organisationer, enkeltpersoner og den ene side af Folketingets partier - der ikke selv kører i bil. (I Italien hæver man i øvrigt grænsen fra 130 til 150 km/t på 3-sporede motorveje, men til gengæld må man så ikke tale i mobiltelefon samtidig).

For langt de fleste bilister vil det ikke betyde den store ændring af dagligdagen. Blot behøver man nu ikke længere at bruge energi på at holde øje med politi og fartfælder, men kan koncentrere sig om kørslen. Nu kører man lovligt. Der er selvfølgelig altid nogen der selv finder det forsvarligt at køre 200 km/t i både tåge, sne- og regnvejr - men det har de jo altid gjort. Ingen forskel på det.

Næste step må blive at kigge på motortrafikvejene. Meget sikre, brede 2-sporede motortrafikveje med bred midterrabat, ekstremt god oversigt - og 80 km/t? GAB - GAB - GAB! Det er dog næsten til at falde i søvn over, specielt hvis man skal langt - og især på trafikfattige tidspunkter. AktiveBilister siger: 100 / 110 km/t må bestemt være rimeligt de fleste steder - selvfølgelig med lokale begrænsninger hvor det måtte være nødvendigt.

 

Væk med fotofælderne…

Det synes at være holdningen hos regeringspartiet Venstre. Hos de konservative er holdningen dog, at fotofælderne ikke skal nedlægges, men flyttes til trafikfarlige steder. Det gælder f.eks. ved skoler og andre ”sorte pletter” - der hvor ulykkerne sker - men altså ikke længere på f.eks. motorveje og tilfældige landeveje. Det kan vi ikke have noget imod, så længe det tjener et reelt trafiksikkerhedsmæssigt formål - og ikke har karakter af pengemaskiner. Nu venter vi så på at det bliver ført ud i livet.

 

SF’s og Margrethe Aukens sande ansigt: Pengemaskiner vigtigere end sikkerhed.

Vi har længe vidst at SF var et bil- og bilistfjendsk parti. Det har tydeligt været demonstreret ved adskillige lejligheder - og bliver det nu desværre igen: Margrethe Auken synes nemlig at ”det er helt fantastisk, at staten tjener penge, når nu folk alligevel ikke sætter farten ned, kan vi ligeså godt tjene penge på det”. Hun efterlyser samtidig flere fotofælder. Det er dog en klokkeklar erkendelse af, at det for Margrethe Auken og SF handler mere om pengemaskiner og afgifter - og mindre om sikkerhed. En kedelig form for moral!

AktiveBilister: Når nu hen ved halvdelen af cyklisterne - til stor fare for færdselssikkerheden, liv og førlighed - alligevel cykler overfor rødt, kører uden lys, cykler på fortovene og kører imod færdselsretningen - kan vi jo ligeså godt tjene penge - også på det. Der er potentielt mange penge i det og vi afventer med spænding et konstruktivt forslag fra Margrethe til hvordan man bedst kan kradse pengene ind. Men den form for trafiksikkerhed er måske ikke så interessant? I hvert fald hører man aldrig om det.

 

Uhensigtsmæssig flytning af postsorteringen til Københavns centrum

Der ser ud til, at postsorteringscentralen skal flyttes fra den nuværende placering i Høje Tåstrup til Københavns centrum. Det bør bestemt ikke accepteres af Københavns kommune - og fra AktiveBilister’s side vil vi gerne protestere mod flytningen. Københavns kommune har nu jagtet bilisterne i årevis. Kommunen har indsnævret og helt lukket gader og kvarterer for gennemkørsel og har i det hele taget bevidst besværliggjort bilkørsel i byen. 10.000 parkeringspladser er nedlagt.

Ved at flytte postsorteringen flytter man også både arbejdspladser og dermed mere trafik til byens centrum samtidig med at man forlægger den tunge posttrafik til bykernen. Det kan bestemt ikke være foreneligt med kommunens trafikpolitik og vi må derfor på det bestemteste tage afstand fra flytningen. Postfordelingen ligger udmærket i Tåstrup og mange andre virksomheder burde ligeledes flyttes udenfor byen. Kun derved kan trafikmængden i byen holdes nogenlunde i ave.

 

Nedlægning af overflødige råd og nævn

Regeringen har fuld gang i nedlægningen af - hvad man kalder ”overflødige råd og nævn”. Blandt dem findes også bilfjendske ”råd” der flittigt har ”rådgivet” den forhenværende regering om højere og højere kørselsafgifter - af misforståede hensyn til både miljø, trafiksikkerhed og ikke mindst - statens kassebeholdning. Hos AktiveBilister bifalder vi kraftigt nedlægningen af disse anti-bilråd. Endelig! Og tak for det.

 

Trafiksikkerhed hos unge bilister skal forbedres - men ikke nødvendigvis kørekortets pris.

Derfor opfordrer vi også den ny regering til at se på dette trafiksikkerhedsmæssige problem. Det er et velkendt faktum at unge (nye) danske bilister er ansvarlige for en betydelig del af de samlede ulykker. Det skyldes manglende kundskaber og især rutine. Det er ligeledes et faktum, at tilsvarende ulykkesfrekvenser i f.eks. Sverige er betydelig lavere. Det er bl.a. fordi man i Sverige - og f.eks. England - tillader kommende bilister at opnå rutine ved at køre familiens bil medens far eller mor med gyldigt kørekort sidder ved siden af og ”underviser”. Derved opnås en betydelig rutine udover kørelektionerne hos kørelæreren. Og det virker tilsyneladende i andre lande - hvorfor så ikke her?

Ikke overraskende piber køreskolerne over et sådant forslag. Det er jo deres levebrød. AktiveBilister siger: Færdselssikkerheden kommer altså i første række. Og en sådan ordning skal ikke nødvendigvis medføre mindre undervisning hos kørelæreren. Man kunne udmærket bestemme, at der som minimum skulle undervises i 20 lektioner på en ”autoriseret” køreskole, herunder glatbanekørsel og at det ”private” supplement først måtte påbegyndes efter ”grundkurset” (måske de første 6 lektioner) på køreskolen - eller efter bestået teoriprøve.

Således ville de unge bilister måske få 40 - 50 ”lektioners” kørsel inden køreprøven, i stedet for de 18-20 lektioner som man af økonomiske hensyn prøver at presse det ned på. Lad os høre nogle nye toner - også på dette område!

 

Det var nyhedsbrevet for denne gang. Husk at fortælle andre bilister - familie, venner og kolleger - om AktiveBilister. Du kan som sædvanligt afmelde nyhedsbrevet ved at returnere denne mail og skrive ”slettes” i emnefeltet.

 

Med venlig hilsen - og kør forsigtigt…

AktiveBilister / Allan Nelsson 

 

 

 Tilmelding til e-mail nyhedsbrev kan ske her.