Januar 2003      -   Nyhedsbrev fra AktiveBilister...

Dette nyhedsbrev er udsendt på e-mail til registrerede modtagere. Såfremt du har registreret dig - og ikke modtaget mailen, så er forklaringen sikkert at den registrerede adresse er forkert (vi får faktisk nogle mail retur af den grund). Hvis det er tilfældet hos dig, bedes du registrere dig igen.


29. Januar 2003

Kære Aktive Bilister,

Velkommen til det seneste nyhedsbrev fra AktiveBilister. Her er nogle kommentarer til bilisternes hverdag:Ingen motorvejafgifter

Dagbladet BT er onsdag den 29. januar ude med en stort opsat historie om, at trafikministeren fremkommer med et forslag om motorvejsafgifter. Det affødte samme dag en pressemeddelelse fra trafikministeriet der lyder som følger:

"Ingen motorvejafgifter"

"B.T. bringer i dag en artikel om at landets to millioner bilister så småt godt kan forberede på at skulle betale for at køre på de danske motorveje. Jeg er fuldkommen uforstående overfor den påstand. Regeringen har ingen aktuelle planer eller overvejelser om at skulle indføre afgifter for privatbilister på de danske motorveje, siger trafikminister Flemming Hansen".


I BT's artikel referer man bl.a. til, at andre lande - f.eks. Frankrig - har indført betaling for at køre på motorvejene. Inden piben nu stikkes for
langt frem, bedes man lige huske på, at bilafgifterne i disse lande er næsten ikke-eksisterende, at biler derfor kun koster det halve - og i mange tilfælde betydeligt mindre end det. Og at motorvejene er privat anlagte og finansierede, medens de danske motorveje i forvejen er betalt af bilisterne endda flere gange - via de voldsomt opskruede afgifter på privatbilisme!

 

30. Januar - fortsættelse

B.T. fortsætter i dag med historierne om betaling for kørsel på motorvejene - trods trafikministerens tydelige afvisning af spørgsmålet. Det glæder os dog at FDM er vågnet op - og i tydelige vendinger tager kraftigt afstand fra tanken om betaling for kørsel på motorvejene. Det samme gør Rådet for Større Færdselssikkerhed, idet man med rette frygter, at en del af trafikken flyttes til de mindre veje - med flere alvorlige ulykker til følge.

AktiveBilister benytter igen lejligheden til at advare mod roadpricing - også selvom det tilsyneladende "modregnes" i andre afgifter. Al historisk erfaring viser nemlig, at det altid ender med et samlet højere provenu til statskassen - som derudover anvendes til alle andre formål end netop investeringer i bedre fremkommelighed, vedligeholdelse og større trafiksikkerhed. Altså blot en ny afgiftsskrue uden ende.

Og det kan altså heller ikke nytte, at man bliver ved med at henvise til andre landes eventuelle brug af vejafgifter som argument for at indføre det samme i Danmark. Det er under ingen omstændigheder sammenligneligt - fordi Danmark ikke ligner de andre lande. Vi betaler dobbelt så meget for at køre i bil og vore veje er altså betalt - af bilisterne - mange gange.

Hvorfor sammenligner man os aldrig med f.eks. Sverige som vi dog på mange måder ligner? Måske fordi det er ubelejligt  - netop fordi svenskerne ikke har de vanvittige afgifter bl.a. på biler?

Med venlig hilsen
AktiveBilister / Allan Nelsson

 

Og vi venter forresten stadig...

på de bebudede ændringer af hastighedsgrænserne på motorvejene.  

 

Tilmelding til e-mail nyhedsbrev kan ske her.