Januar 2005      -   Nyhedsbrev fra AktiveBilister...

Dette nyhedsbrev er udsendt på e-mail til registrerede modtagere. Såfremt du har registreret dig - og ikke modtaget mailen, så er forklaringen sikkert at den registrerede adresse er forkert (vi får faktisk nogle mail retur af den grund). Hvis det er tilfældet hos dig, bedes du registrere dig igen.


Januar 2005

Kære Aktive Bilister,

Velkommen til det seneste nyhedsbrev fra AktiveBilister. Her er nogle kommentarer til bilisternes hverdag:

Endnu et folketingsvalg…

Fra AktiveBilister vil vi gerne gøre opmærksom på, at en ny socialdemokratisk ledet regering desværre vil øge afgifterne for bilisterne. Vi kan være ret sikre på at bl.a. brændstofafgifterne igen får et betydeligt gok opad. De radikale har tidligere været ude med, at en ”skattenedsættelse” bl.a. skal finansieres af dyrere brændstofafgifter.

Fra socialdemokraternes støttepartier er der kræfter der arbejder for en fjernelse af befordringsfradraget – altså mere skat på arbejde.

Roadpricing – altså betaling for at køre på vore veje - er også en tvangstanke hos flere af partierne til venstre for midten.

Den nuværende VK-regering har annonceret at den vil fortsætte skatte– og afgiftsstoppet men det betyder sandsynligvis også, at der ikke umiddelbart bliver tale om billigere bilafgifter.

Omlægning af bilafgifterne på vej?

De nuværende regeringspartier har tidligere været ude med ideer om at omlægge bilafgifterne efter valget. Det ser imidlertid ikke ud til at blive til noget i denne omgang. Men måske er der hjælp at hente fra EU. Som bekendt er EU-kommissionen gået imod den danske regerings ønsker med hensyn til bilafgifterne. Man har nemlig fastslået, at såfremt man arbejder i f.eks. en svensk eller tysk virksomhed og blot befinder sig i udlandet i en kortere periode af ens ugentlige arbejdstid, er det OK at køre i Danmark i en udenlandsk registreret firmabil.

Samme regler skulle være gældende med hensyn til leasing af biler i udlandet. Reglerne er en udløber af bestemmelserne om arbejdsmarkedets fri bevægelighed indenfor EU. Det er der jo virkeligt perspektiver i. Der må snart komme nogle attraktive tilbud om billig leasing af privatbiler fra vore nabolande – noget som virkelig vil sætte afgiftspolitikken under pres.

Det har vi kæmpet for i årevis – og måske er der nu lys for enden af tunnelen. Det er selvfølgelig ikke helt uden problemer. Dels skal pengene jo findes et andet sted – og dels er man nødt til at tage hensyn til folk med nyere biler som der jo er betalt dyrt for. Men kom nu i gang – det nuværende afgiftsniveau er jo ikke holdbart i et åbent og fælles Europa. Og hvorfor er det nu også lige, at man skal betale mere i skat end andre fordi man tilfældigvis køber en bil?

Trafikstatistikker og 130 km/t på motorvejene.

Socialdemokraterne – der var indædte modstandere af 130 km/t på nogle af vore motorveje, har nu meddelt, at man ikke agter at sætte hastigheden ned efter et valg, hvis man får regeringsmagten. Det er der heller ingen grund til. Alle de vildt flagrende påstande om flere trafikdrab og alverdens ulykker – har heldigvis vist sig ikke at holde stik. Tværtimod. Antallet af trafikdræbte er nu nede på niveau med 50’erne, hvor der kun var en tiendedel af den trafik der er i dag. Altså indtil videre er rigtigt godt resultat – til trods for den højere hastighed. Det ser også ud til, at hastighedsgrænserne overholdes i højere grad end før. Et resultat som alle kan være glade for.

Elevatorpriser på brændstof

Vi kan glædeligvis konstatere, at der stadig kan spares betydeligt på brændstofpriserne. Det gælder blot om at holde øjnene åbne. Alternativt kan man kigge på www.benzinpriser.dk der drives af FDM - bilisternes gode rejsebureau.

AktiveBilister / Allan Nelsson

Tilmelding til e-mail nyhedsbrev kan ske her.