Marts 2007      -   Nyhedsbrev fra AktiveBilister...

Meddelelse om dette nyhedsbrev er udsendt på e-mail til registrerede modtagere. Såfremt du har registreret dig - og ikke modtaget mailen, så er forklaringen sikkert at den registrerede adresse er forkert (vi får faktisk nogle mail retur af den grund). Hvis det er tilfældet hos dig, bedes du registrere dig igen.


Marts 2007

Kære Aktive Bilister,

Velkommen til det seneste nyhedsbrev fra AktiveBilister. Her er nogle kommentarer til bilisternes hverdag:

Nye klip i kørekortet skal reducere antallet af trafikdræbte

De danske veje skal være endnu mere sikre at færdes på siger Færdselssikkerhedskommissionen.  Antallet af dræbte skal i 2012 være nede på 200, mens tallet for hårdt kvæstede skal ned på 1850.

Og det mål kan i sig selv være godt nok – spørgsmålet er blot hvordan man skal nå det. Antallet af trafikdræbte i Danmark er lykkeligvis det laveste nogensinde – i hvert fald siden 1948 – hvor de fleste vel blev ”kørt ned” af løbske heste. Antallet af dræbte var i 2006 på ”kun” 315 mennesker, - et rigtigt godt resultat, også efter international målestok. Men man bør vel retfærdigvis sætte tingene lidt i perspektiv: I Danmark dør årligt ca. 700 mennesker ved selvmord, medens det antages at der er ca. 10.000 selvmordsforsøg. Det ofres ikke den store opmærksomhed. Tusinder dør antageligvis som følge af lange ventelister og både for dårlig og for sen behandling af livstruende sygdomme. Atter tusinder dør som følge af rygning, overvægt, dårlige kostvaner og stress. Og det antages at 3000 dør årligt grundet infektioner på sygehusene. På de nævnte områder er der virkelig noget at hente ved at investere – men trafikken har af en eller anden grund den største prioritet selvom ”udbyttet” – hvis man kan tillade sig at sige sådan – er relativt magert.

Således agter man nu at udvide klippeordningen. Det skal efter forslaget bl.a. ske ved klip i kørekortet for at køre uden sikkerhedssele og for at tale i mobiltelefon under kørslen. Hvad bliver det næste må man vel spørge? Klip for at spise en ostemad under kørslen? Eller for at pille næse? Eller måske for at give kontorets lårkorte sild et lift? Alt sammen noget der jo godt i et eller andet omfang kan fratage ens delvise opmærksomhed fra trafikken.

Hvis man skal ”klippes” for mobilsamtale – skal man bestemt også klippes for f.eks. rygning under kørslen. Alle rygende bilister har sikkert selv prøvet at tabe en cigaret eller en glød under kørslen. Man går fuldstændig i panik – og det er virkelig noget der fratager opmærksomheden. Eller mange af de andre ting folk foretager sig under kørslen: Barbering, sminkning, spisning af morgenmad, fumlen med klimaanlæg eller radio, radiolytning, roden i handskerummet, GPS-betjening eller samtale med passagerer. Eller hvad med den enlige politibetjent der med 200 km/t under en eftersættelse fumler med videoudstyr og så videre…? Der er nok at tage fat på.

Reducerer mobilsnak i virkeligheden antallet af ulykker?

Der er ingen pålidelig dokumentation for at mobilsnak væsentligt øger risikoen for ulykker og statistikker kan jo vendes og drejes og bruges til hvad som helst. Hvad med denne her version: Det er før hævdet fra tilhængere af mobilklip, at mobiltalende bilister nedsætter farten for at ”kompensere” for den manglende opmærksomhed. Det er sikkert rigtigt – og måske er det i virkeligheden også en af grundende til, at antallet af alvorlige ulykker er faldet betragteligt efter at folk er begyndt at tale i mobiltelefon og derfor også kører langsommere? Der er i hvert fald et klart sammenfald mellem stigningen i antallet af mobiltalende bilister og de lavere ulykkestal! Så i virkeligheden kan mobilsnak sagtens være medvirkende årsag til færre ulykker. Folk som ikke foretager sig noget under kørslen – specielt på motorveje ”sløves” ofte og kører nærmest pr. automatik. Mange alvorlige ulykker på motorvejen sker rent faktisk fordi bilisten simpelthen falder i søvn. Folk der taler i mobiltelefon er sandsynligvis ekstra opmærksomme på omgivelserne – fordi de samtidigt taler i telefon og derfor holder ekstra godt øje med trafikken. Og de falder ikke i søvn medens de taler!

Både politikere – specielt dem fra partier der vil afskaffe bilismen - og de såkaldte eksperter fra Færdselssikkerhedskommissionen og Rådet for Større Færdselssikkerhed fremkommer ofte med løse og helt udokumenterede påstande som i dette tilfælde, at mobilsnakken skulle udgøre en særlig fare. Det er rent vrøvl. For få år siden skortede det ikke på advarsler imod at hæve fartgrænserne til 130 km/t. Antallet af trafikdrab ville nærmest eksplodere – sagde de nærmest samstemmende. Det gik altså lige modsat!      

Så måske skulle man lige tænke sig om igen – og ikke fare frem med voldsomme lovindgreb grundet fuldstændigt urimelige og udokumenterede påstande.   

P-pengemaskinerne sætter farten op.

De nye parkeringszoner i Københavns Kommune vil gøre det lettere at finde en ledig bås påstår Københavns kommune. Men det er rent vrøvl. Taksterne i København er på det seneste nærmest fordoblet og områderne hvori der skal betales bliver samtidig udvidet kraftigt. Tiden for de dyre takster er udvidet fra kl. 18 til kl. 22 og samtidig skal der fremover også betales om natten – dog ”kun” 2 kroner i timen – til at begynde med!

Det kan konstateres, at f.eks. hvor undertegnede bor – har det bestemt ikke gjort det lettere for beboerne – eller andre at finde en parkeringsplads. Det er ren pengemaskine - en ny skatteskrue der kan drejes på når man mangler midler i kommunekassen. Således er det i år bestemt i København – at en stor del af provenuet f.eks. skal anvendes til kommuneskolerne. Således pålægges bilisterne at betale ekstra en skat – der ikke har andet formål en at øge skatteindtjeningen – og således på en ”smart” måde omgå regeringens skattestop. Det er simpelthen for usselt.

Den officielle undskyldning er at det skal give flere parkeringspladser – ikke mindst til beboerne – men det gør afgifterne ikke. Parkeringsproblemer løses med oprettelsen af flere parkeringspladser og parkeringshuse. Men Københavns kommune har blot ladet stå til i årtier – og ladet problemerne vokse i håb om, at de løste sig selv. I Københavns kommune er der siden 1990 nedlagt omkring 15.000 parkeringpladser – og når private investorer tilbyder milliongaver til kommunen i form af f.eks. parkeringshuse – afslår man tilbudet. Det har ingen interesse. Men at flå endnu flere penge op af i forvejen hårdt plagede bilisters lommer – det finder man helt i orden. Føj!

AktiveBilister skriver til skatteministeren

AktiveBilister har i forrige uge skrevet til skatteministeren i den anledning - redegjort for stigningerne og refereret til skattestoppet.

Svaret fra ministeren var bl.a.:

”… Da vi for nogle år tilbage formulerede princippet bag skattestoppet var vi helt klar over, at vi havde en særlig problemstilling her. I forhold til skattestoppet blev parkometerafgiften sidestillet med salg af rettigheder på markedsvilkår. Disse er ikke omfattet af skattestoppet…”

Men ministeren tilføjer også: ”… Det er klart, at hvis vi får indtrykket af, at markante forhøjelser i parkometerafgifterne breder sig over det danske land af rent fiskale årsager, må vi selvfølgelig se på det”.  Siger altså ministeren.

Og noget tyder på at man nu er nødt til at se på det. TV-avisen havde i dag den 22. marts 2007 et indslag om de kraftigt voksende parkeringsafgifter over hele landet – der helt klart har karakter af øgede skatteindtægter til kommunerne. Og flere politikere må altså også erkende, at sådan ser det ud. Det er selvfølgelig et ubehageligt emne for de ansvarlige ministre,  men nu må de altså træde i karakter og gå ind i sagen.

AktiveBilister / Allan Nelsson

Tilmelding til e-mail nyhedsbrev kan ske her.