Velkommen til dette September-nyhedsbrev fra AktiveBilister...

Dette nyhedsbrev er udsendt på e-mail til registrerede modtagere. Såfremt du har registreret dig - og ikke modtaget mailen, så er forklaringen sikkert at den registrerede adresse er forkert (vi får faktisk nogle mail retur af den grund). Hvis det er tilfældet hos dig, bedes du registrere dig igen.


Det Økologiske Råd på tynd is…

Christian Ege (som tilsyneladende er "ekspert" i alt hvad der vedrører økologi og miljø) fra det såkaldte "Økologiske råd" udtaler i DR's P1 bl.a., at "trafikforureningen er stærkt stigende". Det er dog utroligt at man skal blive ved med at høre den slags udtalelser imod bedre vidende. Hvorfor skal man konstant bringe disse løgnagtige oplysninger til torvs? En af de få logiske forklaringer på dette fænomen kunne være, at man forsøger at "legalisere" og retfærdiggøre indførelsen af endnu flere afgifter på brændstof, biler og transport. Og så i øvrigt at retfærdiggøre tilstedeværelsen af sig selv. 

Trafikforureningen falder drastisk

"Københavner avisen" - september 2001, handler en del om "Miljøtrafikugen 2001". Avisen kan vist ikke beskyldes for at være specielt bil-venlig. De refererer imidlertid fra "Københavnertal", at det går den rigtige vej når det gælder luftforurening i hovedstaden. Der måles hver eneste time døgnet rundt på H.C. Andersens Boulevard hvor der gennemsnitligt passerer 60.000 biler i døgnet. Luftens indhold af kvælstofdioxid er faldet mere end en trediedel i løbet af blot 4 år. Når det gælder svovldioxid og kulilte er tallene endnu bedre. Tilbage i 1992 var svovldioxid-indholdet oppe på 18 mikrogram pr. kbm., medens det i '99 var faldet til 3 mikrogram. De tilsvarende tal for kulilte - der er den mest giftige udstødningsgas, var for de samme år henholdsvis 2.000 og 1.100, altså næsten en halvering.

Denne meget positive udvikling er sket på trods af, at biltrafikken er steget i samme periode. I 1994 kørte der således hver dag 293.800 biler til og fra indre by, mens tallet i år 2000 var vokset til 314.300. Fakta er altså, at trafikforureningen falder drastisk til trods for at trafikken i den samme periode er steget. Årsagen er ganske enkelt, at både brændstof og biler er blevet bedre, herunder bedre katalysatorer, benzinmotorer og dieselteknologi. Samtidig er antallet af dræbte og tilskadekomne faldet selvom også cykel- og knallertrafikken i samme periode er steget fra 123.700 til 162.300. Og det er jo alt sammen glædeligt.

Så meget mere morsomt er det, at NOAH's trafikgruppes kommentar til nye økonomiske dieselbiler som f.eks. WV's Lupo 3L TDI (3 liter brændstof pr. 100 km) er, at de blot har et "økologisk look". NOAH tror på sandsynligheden af, at det sikkert blot motiverer bilisterne til at køre noget mere så miljøfordelene forsvinder. Læs og forstå tallene NOAH!

Flere regninger til bilister og transport…

Regeringen agter igen at hæve literprisen på diesel med 34 øre. Igen skal bilister og transporten betale til den slunkne kasse. Mange har sikkert bemærket at der i regeringens finanslovsforslag er nogle fede ufinansierede "valggaver" - f.eks. den forlængede barselsorlov. Nu ligger det jo lige for, at man efter et valg - hvis regeringen altså fortsætter - også hæver benzinprisen. Efter valget altså.

Roadpricing arbejdes der jo også på - så man kan med rette forvente at det bliver endnu meget dyrere at komme på arbejde - hvis man er bilist. Det er altså ikke nok, at det "kun" skal være mere end dobbelt så dyrt som i vore nabolande, bare vent!

Ny rød skatteskrue

Senest fremkommer SF (som jo er et af de mest bil-fjendske partier) med finanslovsforslag/krav om motorvejsafgifter, angiveligt fordi "motorveje er dyre i anlæg og vedligeholdelse". Vejene er altså betalt - adskillige gange - og det samme er vedligeholdelsen. De bliver bare ikke vedligeholdt i tilstrækkeligt omfang. Med ulykker, farlige trafiksituationer og forsikringsskader til følge, ikke mindst mange nye forruder.

Det skal "kun" koste 160 kroner - og det understreges "i starten". Altså en ny skatteskrue og potentiel milliardregning til bilisterne. En ny fast afgift for at køre på motorvejen - som løbende kan justeres op. Dernæst en variabel "roadpricing" afgift for at køre på motorvejen. Og så selvfølgelig en brændstofafgift der også skal dække kørsel på motorvejen. Oveni alle de andre afgifter. Alt imens vedligeholdelse og udbygning af kapaciteten syltes til bevidstløshed i årevis. Det handler kun om at skrabe penge sammen fra en udsat befolkningsgruppe.

Afgifter er vigtigere for politikere end miljø

Den påtænkte forhøjelse af dieselafgiften med 34 øre er igen et sygt eksempel på den bevidstløse danske afgifts- og miljø politik. Danmark er nemlig et af de lande i Europa hvor der sælges færrest dieselbiler, grundet vore alt for høje afgifter. Disse afgifter betyder nemlig, at en typisk dieselpersonbil er 20.000 - 30.000 kroner dyrere end en tilsvarende benzinmodel. Det betyder også at man skal køre rigtigt mange kilometer om året for at det overhovedet kan betale sig at købe diesel. Dieselsalget har imidlertid været stigende det sidste par år - men med 34 øre mere pr. liter får kurven sikkert et alvorligt knæk nedad - også til stor skade for miljøet. Moderne dieselbiler med ny teknologi kører nemlig typisk 1/3 længere pr. liter brændstof og udleder 33 % mindre CO2 - end en tilsvarende benzinbil. Igen et glimrende bevis på, at afgifter er vigtigere end miljø!

Bedre fremkommelighed i trafikken - og mindre forurening for næsten ingen penge!

(Men ingen politisk interesse!)

Ugebladet ingeniøren oplyser at man ved en trimning af trafiksignalerne og reguleringen kunne øge fremkommeligheden og dermed nedsætte rejsetiden med ca. 10 procent. For egen regning kan vi tilføje, at trafikforureningen herved også ville falde yderligere - altså med en klar miljøgevinst til følge. Dette fordi mindre stop - start, køkørsel og rejsetid giver smidigere kørsel, lavere brændstofforbrug og selvfølgelig lavere luftforurening.

Hvorfor er der mon aldrig nogen af de såkaldte miljøorganisationer der omtaler dette? Hvad med Det Økologiske Råd, Transportrådet eller Miljøgruppen NOAH, der alle påstår at arbejde i miljøets interesse? Eller de af vore politiske partier for hvem "miljøet" næsten går forud for både fornuft og realitetssans? Er det ikke mærkeligt? Man kunne få den skrækkelige tanke, at det er fordi de i virkeligheden ikke er særligt interesserede i miljøet, men nærmere i pengene til såkaldt "forskning", herunder deres egne job og afgifter til den slunkne statskasse?

Vejdirektoratet udsultes også økonomisk, siges det fra Ugebladet Ingeniøren. Der mangler penge til bl.a. trafikprojekter og ikke mindst vedligeholdelsen af vore veje.

Trafikminister Jakob Buksti ønsker ikke at kommentere oplysningerne, og det kan man vel egentlig godt forstå. Det er nemlig heller ikke nemt at bortforklare. Og der er altså ikke rigtigt afgiftskroner i bedre fremkommelighed. Så bortfalder argumenterne jo for indførelse af roadpricing, endnu højere brændstofafgifter og andre bilafgifter, og det ville jo ikke være så godt

Det var slut på dette nyhedsbrev som i øvrigt også udsendes på mail til de som har tilmeldt sig.

 Tilmelding til e-mail nyhedsbrev kan ske her.

Med venlig hilsen
AktiveBilister.dk
Allan Nelsson