September 2002 nyhedsbrev fra AktiveBilister...

Dette nyhedsbrev er udsendt på e-mail til registrerede modtagere. Såfremt du har registreret dig - og ikke modtaget mailen, så er forklaringen sikkert at den registrerede adresse er forkert (vi får faktisk nogle mail retur af den grund). Hvis det er tilfældet hos dig, bedes du registrere dig igen.


15. september 2002

Kære Aktive Bilister og øvrige nyhedsbrevsmodtagere,

Velkommen til det seneste nyhedsbrev fra AktiveBilister. Her er nogle kommentarer til bilisternes hverdag:


Forureningen i København 5-doblet i øjeblikket.

I forrige weekend meddeltes det i pressen at forureningen i København i øjeblikket er 5-doblet grundet forurening fra skovbrande i Ukraine. Umiddelbart kan undertegnede (der bor i København) ikke se, lugte eller på anden måde mærke forskel fra de ”normale” forureningstilstande (heldigvis da). Men det sætter vel diskussionerne om trafikforureningen lidt i perspektiv. Oftest får biltrafikken jo skylden for alle landes ulykker - herunder ikke mindst forureningen. Vi kan så i øjeblikket konstatere at (mindst) 80 procent af forureningen i København kommer fra det fjerne udland (altså Ukraine) medens resten kommer fra andre lande, vore egne kraftværker og industri samt fra trafikken. Forureningen fra biltrafikken udgør jo således (i hvert fald i øjeblikket) en næsten mikroskopisk del af den samlede forurening. Og det er jo ik’ så ringe endda.

Den helt forureningsfri brændselscelle-bil er på vej

Toyota påbegynder (i begrænset omfang) markedsføringen allerede i år i Japan og USA af FCHV-4, en ”rigtig” bil der kører på brændselsceller i stedet for benzin/diesel. Allerede i 2003 påbegyndes en egentlig seriefremstilling. Bilen er en version af Toyotas 5 personers City Jeep ”Highlander” - med en tophastighed på over 150 km/t. Brændselscellen som Toyota har udviklet yder 90 kW energi som tilføres bilens el-motor på 80 kW. Overskudsenergien fra brændselscellerne samt energien fra opbremsning af bilen gemmes i en akkumulator. Virkningsgraden fra brændselscellerne er dobbelt så stor som benzinmotorens. Bilen er helt forureningsfri - eneste udslip er vand.

Polerne bytter plads - måske en sammenhæng med den globale opvarmning?

 Bilerne får også en væsentlig del af skylden for den globale opvarmning - i hvert fald hvis man lytter til de ”professionelle” meningsdannere - specielt på venstrefløjen. Fakta er jo imidlertid, at der ikke er nogen der ved noget om hvorfor klimaet ændrer sig. Det har det jo faktisk gjort til alle tider - uden menneskelig indblanding - og tusindvis af år før bilen (og for den sags skyld også mennesket) var ”opfundet”.

I nogle år har man vidst at polerne (den magnetiske nord- og sydpol) flytter sig. Friske satellitmålinger viser nu, at jordens magnetfelt blive svagere. De viser også at den nordlige halvklodes magnetiske pol flytter sig hurtigere end nogensinde før under de sidste 100 år og når den geografiske nordpol allerede om 15 år. Forskerne mener at polerne er ved at bytte plads, hvilket skete senest for ca. 750.000 år siden. En pol-transition (polbytte) varer nogle tusinde år. Under denne transition udsættes jorden for en stærkere kosmisk- og baggrundsstråling end normalt og jordens magnetisme kan formindskes til en 10-del af det normale.

Og så lige et øjeblik tilbage til bilerne og den globale opvarmning: Det er vel ikke helt usandsynligt at der er en betydelig sammenhæng mellem disse fænomener - som mennesket således ikke har nogen som helst indflydelse på? Ja - undskyld at vi tillader os at spørge!

EU kommisionen ”foreslår” en fjernelse af bilregistreringsafgifterne.

Det skulle ske gradvist og gælde i hele Europa (nogle lande har allerede afskaffet den). Afgiften strider i realiteten mod det indre marked. Til gengæld mener kommissionen, at afgifter for brug af veje og brændstof skal sættes i vejret. Og hvad vil et sådant ”forslag” vil medføre i Danmark? Vi tillader os at gætte: Sikkert ingenting!  Skatteministeren har da også allerede været ude med beskeden om, at det afgifts-hul en fjernelse vil efterlade, ikke kan lukkes af andre afgifter. Det er desværre et problem som skiftende regeringer har påført landets borgere. Når man ikke kan få nok i kassen og konstant strammer afgiftsskruerne - er der på et tidspunkt ingen vej ud af suppedasen.

Og hvis man alligevel skulle finde på at fjerne eller omlægge afgiften (og det bliver man nødt til før eller siden) - støder man på nye problemer: Anstændigvis er man nødt til at tilbagebetale registreringsafgift til bilejere i relation til bilens alder. Hvis Jensen har en bil der er 3 år gammel og Olsen nu kan købe en tilsvarende fabriksny til den samme pris som Jensens brugte var værd i går - mister Jensen en formue ud i den blå luft. Det samme hvis Hansen køber en ny bil til 200.000 og Nielsen en måned efter kan købe den samme bil - men bare til den halve pris - bliver banken sikkert sur når nu ”sikkerheden” for lånet er forsvundet ud i den blå luft. Den er ikke nem - men afgifterne skal altså ned. Alt andet holder jo ikke i længden. Men som sædvanligt i Danmark ender det nok med ”både - og”. Måske en let ”pyntereduktion” af afgifterne og samtidig får de andre afgifter et hug opad. Eller at dem der lige har købt en dyr afgiftsbelagt bil også kommer til at betale fede vej- og brændstofafgifter oveni.

Og vejafgifter? Det er dog en mærkelig opfindelse. I Danmark er vejene nemlig betalt af trafikanterne - mange gange. Og hver eneste gang man køber en liter benzin - betaler man i realiteten også ”vejafgift” (også selvom det er til påhængsmotoren eller plæneklipperen).

Og nu vi er ved offentlig uanstændighed: Hvorfor skal bilejere straffes med fede ekstra-skatter til den offentlige kasse - blot fordi man ”tilfældigvis” har en bil? Hvor er den ”solidariske hæftelse”? Hvorfor slipper de som f.eks. ”tjener kassen” - men ikke har behov for en bil - billigere til samfundets husholdning? Man kunne ligeså godt have lagt afgifter på cykeldæk eller skosåler - eller måske på busbilletterne? Eller bare ”globalt” have hævet alle skatterne? Hvorfor er det kun nogen som skal betale?

Når man har en bil er det ikke nødvendigvis fordi man er velhavende. De fleste er det vel ikke - men er blot helt almindelige dødelige der bare har en bil fordi det er nødvendigt eller gør hverdagen nemmere med job, børn, familieliv og fritid!

 Miljøtrafikuge 2002 fra 16. til 23. september

Så vender det årlige miljø-fjolleri tilbage i København. Under overskriften ”Istedgade som vej og park” skal man ”afprøve ideer der er blevet udarbejdet i.f.m. Vesterbro trafik- og byrumsplan”. Det handler bl.a. om ”cykelbaner, græs at ligge på, bænke at sidde på, træer at se på og buske at røre ved” siger man.

Istedgade er en af bydelens gennemkørselsgader. Af en eller anden grund synes en bestemt befolkningsgruppe, at det altid er meget sjovere at holde grillfest midt på kørebanerne - eller på de få parkeringspladser - end på de områder i byen der er beregnet til det. Som nabo til Istedgade finder man f.eks. Skydebaneparken - hvor der er både legepladser og grønne arealer. Men det gider vi ikke bruge. Parallelt med Istedgade finder vi Sønder Boulevard med masser af brede grønne arealer og masser af græs og masser af plads til at afprøve alverdens ting på. De bruges udelukkende til offentlige hundetoiletter af områdets beboere - som derfor ikke gider være der selv. Det er altså en underlig verden - ikke mindst i København!

AktiveBilister / Allan Nelsson

 

Tilmelding til e-mail nyhedsbrev kan ske her.