Efter-valg-nyhedsbrev fra AktiveBilister...

Dette nyhedsbrev er udsendt på e-mail til registrerede modtagere. Såfremt du har registreret dig - og ikke modtaget mailen, så er forklaringen sikkert at den registrerede adresse er forkert (vi får faktisk nogle mail retur af den grund). Hvis det er tilfældet hos dig, bedes du registrere dig igen.


27. november 2001


Velkommen til dette "efter-valget-nyhedsbrev" fra AktiveBilister.dk

Bliver den nye regering mere bilvenlig?

AktiveBilister byder den nye regering velkommen. Vi håber at det nye folketingsflertal vil være mindre bilfjendsk end det forrige, der havde vidt fremskredne planer om nye kørselsafgifter (roadpricing) samt nye brændstofafgifter, der bl.a. skulle finansiere "skattenedsættelser" eller  mere præcist formuleret: Skatteomlægninger. Vi får at se hvad der sker.

Nye hastighedsgrænser?

Der har allerede være røster fremme fra borgerlige politikere om at opdatere motorvejshastighederne generelt til 130 km/t. Det har AktiveBilister tidligere argumenteret for og forslaget går vi således også varmt ind for. Ingen roser uden torne - og trafiksikkerhed. Derfor støtter vi selvfølgelig også lavere hastigheder lokalt. Det gælder ikke mindst ved skoler og i beboelsesområder og hvor der ellers måtte være gode grunde til det.

Flere politimestre har i de seneste dage være ude med tilkendegivelser til støtte for højere hastigheder på visse veje. Det der efter vor mening er et udtalt behov for, er differentierede hastighedsgrænser. Indtil nu har det tydeligvis været gældende, at den maksimalt tilladelige hastighed var politisk fastsat - helt uden hensyn til de faktiske trafikforhold. Det skal der laves om på.

Det er netop sådan, at respekten for hastighedsbegrænsninger (og alle andre love og regler) ligger på et meget lille sted - når borgeren ikke med sin bedste vilje kan se fornuften i dem. Så når vi nu er ved de 130 km/t på motorvejene, så lad os lige få kigget på de øvrige veje også.

På mange af vore udmærkede motortrafikveje - der er dobbeltsporede og med bred midterrabat (som f.eks. skovvejen mellem Holbæk og Jyderup) - er den gældende hastighedsbegrænsning sat til 80 km/t - altså "politisk standard" - hvilket er alt for lavt. Det tangerer simpelthen søvnkørsel, og det er da også kun ganske få der overholder hastighedsbegrænsningerne. AktiveBilister siger 100 - 110 km/t generelt på motortrafikveje af denne type - med lokale begrænsninger hvor det er nødvendigt. Det må bestemt være rimeligt. Og så er 90 km/t på almindelige landeveje - hvor oversigtsforholdene er gode - i øvrigt ikke for meget.

Vi holder øje med trafikpolitikken

AktiveBilister vil fortsat holde øje med den til enhver tid siddende regerings trafikpolitik. Det der interesserer os er trafikpolitikken - og ikke partifarverne. Dermed siger vi også - at ingen trafikminister nødvendigvis bliver fredet, og vi håber selvfølgelig på det bedste for Danmarks motortrafikanter.

Vore primære mål er fortsat en realistisk trafikpolitik, et øjeblikkeligt stop for yderligere afgifter på motorkøretøjer og brændstof samt på længere sigt en harmonisering af bilafgifterne til europæisk niveau. Det er ikke rimeligt at danskere skal betale dobbelt så meget for at køre i bil som f.eks. svenskere og tyskere. Og så vil vi da også gerne opfordre alle trafikanter til at vise hensyn til hinanden i trafikken. Vi danskere er jo desværre ikke for gode til det!

Parkeringsreglerne i København

- gælder åbenbart ikke for P-vagterne. De parkerer tilsyneladende selv ureglementeret uden at betale. Vi har modtaget flere henvendelser om de grønne P-vagter i København som glemmer at overholde de parkeringsregler som de er sat til at administrere for alle os andre. Se selv billederne her på dette link: www.rassi.dk/parkering

Det var alt for denne gang. Med venlig hilsen - og kør forsigtigt!

AktiveBilister.dk
Allan Nelsson

 

 

 

 Tilmelding til e-mail nyhedsbrev kan ske her.