November nyhedsbrev fra AktiveBilister...

Dette nyhedsbrev er udsendt på e-mail til registrerede modtagere. Såfremt du har registreret dig - og ikke modtaget mailen, så er forklaringen sikkert at den registrerede adresse er forkert (vi får faktisk nogle mail retur af den grund). Hvis det er tilfældet hos dig, bedes du registrere dig igen.


14. november 2001

Kære Aktive Bilister og øvrige nyhedsbrevsmodtagere,

Valgene nærmer sig hastigt...

 - og det samme gør nye kørselsafgifter til de danske bilister. Det gælder ikke mindst bilister der skal køre i Hovedstaden. Det venstreorienterede flertal i Københavns borgerrepræsentation har nemlig besluttet at indføre vejafgifter for at køre i København. Disse politikere er fuldstændig hæmningsløse når det gælder nye afgifter som i høj grad er asociale. Det tangerer efterhånden offentligt røveri ved højlys dag. Bare lad bilisterne betale hæmningsløst - så alle andre kan slippe billigere i skat. Det er tilsyneladende tankegangen i den venstreorienterede lejr. 

Og så strejker 17 buslinier i København til en forandring. Det bekymrer overhovedet ikke Københavns politikere, men de bruger nok heller ikke busserne selv. Det bekymrer imidlertid alle de som er afhængige af den højt besungne kollektive transport for at kunne komme på arbejde. Heldigvis - kan man sige, er det "kun" 12 procent af persontransporten der varetages af HT indenfor hovedstadsområdet. De fleste af os klarer os selv - endnu da.

 AktiveBilister har i dag udsendt den følgende pressemeddelelse...

 

Nye milliardafgifter på vej til bilisterne – men nu kan det være nok!

Vanvittige vej- og andre kørselsafgifter er på vej til danskerne efter valget.

Privatbilismen varetager ca. 70 procent af al persontransport i Danmark - altså langt den største del af den samlede transport. Samtidig er transportudgifterne ofte blandt de tungeste omkostninger på familiebudgettet. Det rammer urimeligt hårdt - især hvis man arbejder langt fra boligen. For mange er det nu så dyrt at det dårligt længere kan betale sig at arbejde.

Den siddende regering har for længe siden igangsat udvalgsarbejder med henblik på indførelse af roadpricing - altså nye vejafgifter - oveni "verdens i forvejen dyreste bilafgifter". SF ønsker betalingsmærker for at køre på motorvejene - de mest sikre veje vi har - og som vi faktisk har betalt mange gange. De Radikale har forslag om nye afgifter på 4 mia. til bilisterne.

I København har det venstreorienterede flertal med Overborgmester Kramer Mikkelsen (S) i spidsen nu vedtaget at indføre nye kørselsafgifter – officielt for at begrænse CO2-udslippet i København. Det er til dato den mest syge undskyldning for at opkræve nye skatter fra en i forvejen hårdt belastet befolkningsgruppe. Det københavnske (og det danske) CO2-bidrag er globalt set fuldstændig usynligt og CO2 er jo ikke specielt giftigt for borgerne. SF vil have 500 kr. fra beboerne for at holde ved kantstenen - uanset der er plads eller ej. Samtidigt vil man have bilerne væk fra kantstenene. Hvorhen vides ikke.

Men ikke nok med det. Konsekvent indsnævres alle større gader i hovedstaden - og mange veje og områder lukkes helt for gennemkørsel. Det medfører et stærkt stigende trafikkaos på de få tilbageværende gader der kan gennemkøres. Der er systematisk nedlagt et meget stort antal af parkeringspladser i København. Det bidrager i sig selv til en stigende trafikbelastning og en reelt unødig kørsel for at finde en ledig parkeringsplads. Og Enhedslisten vil helst have smidt alle biler helt ud af landet. Men de vil alle gerne have afgifterne. Og jo flere afgifter jo bedre - alt i miljøfanatismens hellige navn.

Politikerne skaber således selv det påståede grundlag for nye afgifter ved deres stærkt kritisable trafikpolitiske adfærd. Og hvis nogen skulle være i tvivl - så er forureningen fra trafikken i København faldet markant igennem de senere år grundet bedre teknologi – og det fortsætter.

Sådan er realiteterne i dagens Danmark.

Regeringens finanslovsforslag mangler stadig finansiering af væsentlige poster. Derfor vil der efter et valg komme nye trafikafgifter samt forhøjede brændstof- og parkeringsafgifter. Regeringen har faktisk allerede budgetteret med forventede færdselsovertrædelser til 400 mio. kroner og en forhøjelse af "afgifterne" for uberettiget parkering. Det er det glade vanvid og det bliver værre og værre.

AktiveBilister.dk siger fra. Det er på høje tid at fornuftige politikere med realitetssansen i behold får bremset den syge afgiftsspiral og den misundelseshetz der føres mod privatbilismen. Bilister er blandt de bedste skattebetalere - men nu må det være nok. Og bilister er også vælgere hvis nogen skulle have glemt det.

AktiveBilister.dk
Allan Nelsson

 Tilmelding til e-mail nyhedsbrev kan ske her.