November 2002 nyhedsbrev fra AktiveBilister...

Dette nyhedsbrev er udsendt på e-mail til registrerede modtagere. Såfremt du har registreret dig - og ikke modtaget mailen, så er forklaringen sikkert at den registrerede adresse er forkert (vi får faktisk nogle mail retur af den grund). Hvis det er tilfældet hos dig, bedes du registrere dig igen.


18. november 2002

Kære Aktive Bilister og øvrige nyhedsbrevsmodtagere,

Velkommen til det seneste nyhedsbrev fra AktiveBilister. Her er nogle kommentarer til bilisternes hverdag:


2 sekunders afstand til forankørende...

Foranlediget af de voldsomme og uhyggelige ulykker ved Vejle i fredags kan man igen kun opfordre til at holde afstand og til at tilpasse hastigheden til forholdene. Altså: kør ikke hurtigere end, at du har frit syn længere frem end din egen standselængde.

Undertegnede kører selv et par hundrede km om dagen. Forleden morgen i meget tæt tåge på motorvejen kørte jeg i perioder ”kun” 70-80 km/t fordi man ganske enkelt ikke kunne se langt nok - og ikke kunne se nogen forankørende køretøjer. Alligevel bliver man overhalet af sindssyge bilister med 120-130 km/t på vej ind i en ”grå væg” uden nogen jordisk chance for at standse hvis vejen er blokeret. Det værste er jo, at idioterne ikke kun slår sig selv ihjel - men tager andre uskyldige med i farten. 

AktiveBilister går ind for differentierede hastigheder på vore veje - herunder også 130 km/t på vore motorveje de fleste steder - men det gælder altså ikke i tæt tåge. Hold afstand og tilpas farten.

Og lige et godt råd: Hvis du i tæt tåge opdager at motorvejen er blokeret af forulykkede køretøjer - så bare på med advarselsblinket, spring hurtigt ud af din bil og løb langt ind over markerne - inden du bliver påkørt bagfra!

 

Flere penge til vedligeholdelsen af vejene

Trafikministeriet meddeler at regeringen har indgået forlig med Dansk Folkeparti om Finanslov 2003 på trafikområdet. Det betyder bl.a. at der er ”enighed om at rette op på den tidligere regerings manglende bevillinger” til vedligeholdelse af statsvejnettet. Over en fireårig periode fra 2004 til 2007 afsættes der i alt godt 1,5 mia. i merbevilling til genoprettelse af kvaliteten på det statslige vejnet. En opretholdelse af normaltilstanden på statsvejnettet er vigtigt for trafikanterne siges det i pressemeddelelsen fra trafikministeren. Der er ligeledes aftalt mindre forbedringer af enkelte banestrækninger, diger og havneanlæg - men det er en anden historie.

AktiveBilister hilser investeringerne velkomne - det er virkelig tiltrængt.

 

Frederiksberg Kommune: Bedre trafikforhold for alle…!

Det lyder næsten for godt til at være sandt. I lokal-tv’s transmission fra byrådet kunne man bl.a. høre at de Konservative vil skabe bedre fremkommelighed for både biler, busser og cyklister i kommunen. Og at alle større fordelingsgader skal forsynes med cykelbaner.

Der lyder jo meget godt - men æh… Hvordan nu det? Vil man mon rive husene ned og udvide gaderne? En typisk politiker-vision må vi vel konstatere. Den bliver vist ikke nem at gennemføre. Hvis man mener noget med det kunne man jo passende begynde at retablere Gammel Kongevej - og fjerne alle chikanerne så fremkommeligheden her blev forbedret - ikke mindst for busserne - der dårligt kan klemme sig gennem chikanerne.     

 

Bilerne bliver stadigt mere energivenlige…

- Og belaster ikke miljøet nær så meget som tidligere meddeler DR nyheder. På bare 5 år kører bilerne 15 procent længere på en liter brændstof - ifølge Danmarks Statistik.

 

Og vi venter stadig...

på de bebudede ændringer af hastighedsgrænserne på motorvejene og en fjernelse af pengemaskinerne fra trafikufarlige steder.  

AktiveBilister / Allan Nelsson

 

Tilmelding til e-mail nyhedsbrev kan ske her.