December 2003      -   Nyhedsbrev fra AktiveBilister...

Dette nyhedsbrev er udsendt på e-mail til registrerede modtagere. Såfremt du har registreret dig - og ikke modtaget mailen, så er forklaringen sikkert at den registrerede adresse er forkert (vi får faktisk nogle mail retur af den grund). Hvis det er tilfældet hos dig, bedes du registrere dig igen.


December 2003

Kære Aktive Bilister,

Velkommen til det seneste nyhedsbrev fra AktiveBilister. Her er nogle kommentarer til bilisternes hverdag:

Priskrigen på brændstof raser

Midt i alle elendighederne om dyrere og dyrere biler - og manglende tiltag fra regeringen mod en afgiftsharmonisering - er det i det mindste glædeligt, at der mange steder kan spares på brændstofpriserne. 95 Blyfri kan fås for helt ned til godt 6 kroner medens diesel nogle steder kan købes for under 5 kroner. Det gælder blot om at holde øjnene åbne. Alternativt kan man kigge på www.benzinpriser.dk der drives af FDM - bilisternes gode rejsebureau.

Omlægning af Vesterbrogade fuldført

Vesterbrogade i København er omlagt - officielt for at øge fremkommeligheden for busserne. Projektet har kostet 16 mio. kroner. Resultatet er at busserne nu kan komme ca. 1 minut hurtigere gennem Vesterbrogade til Frihedsstøtten/ Hovedbanegården. Til gengæld er der (igen!) nedlagt et stort antal parkeringspladser. På nogle strækninger - f.eks. mellem Frederiksberg Alle og Viktoriagade er der ikke en eneste parkeringsmulighed. Det betyder, at f.eks. last- og varevogne med varer til butikkerne er nødt til at holde i busbanerne eller på cykelstierne - der nu næsten er bredere end kørebanearealerne.

Andre bilister der har behov for parkering eller af- og pålæsning henvises nu til nogle af de få sidegader - der i forvejen er mere end fyldt op med biler - i et sådant omfang, at beboerne i området har ekstremt svært ved at finde parkering når de kommer hjem fra arbejde.

Og kommunen? Ja, de er nærmest hamrende ligeglade - både med hensyn til bydelens gæster og beboerne.

Projektet er et af Enhedslistens mange tiltag for at genere biltrafikken mest muligt i København. I øvrigt kan man undre sig over hvordan Enhedslisten - der som et af de mindste politiske ”partier” fuldstændigt kan dominere og bestemme trafikpolitikken i København.

Tiltagende trafikmængde i Roskilde Amt

Borgmestre i kommunerne syd og vest for København er stærkt utilfredse med at trafikforliget i forbindelse med finansloven overhovedet ikke bemærker noget om den stigende trafikbelastning og udbygning af motorvejene omkring København.  I finansloven er udvidelsen af Køge Bugt motorvejen mellem Greve og Køge ikke engang nævnt som et projekt, der skal udarbejdes beslutningsgrundlag for udtaler Poul Arne Nielsen (V), borgmester i Vallø Kommune og formand for kommuneforeningen i amtet, der omfatter 11 kommuner.

På hverdage har der længe kørt op mod 110.000 biler i døgnet på Køge Bugt Motorvejen, og tallet er fortsat stigende. I forhold til 2002 er det en stigning på godt 1200 flere biler om dagen. På Holbæk motorvejen er forholdet det samme.  Den gennemsnitlige daglige trafik var i september for anden gang på over 60.000 køretøjer. I 2003 er hverdagstrafikken steget med tre procent. Det betyder at der nu kører ca. 1800 flere biler på vejen om dagen end sidste år. Tallene ventes at stige yderligere.

Det er nu på tide at gøre noget ved den uholdbare situation. I alt for mange år har man blot ladet stå til og regnet med at problemerne løste sig selv. I et dynamisk samfund vil og skal der være mobilitet og dermed trafik - og det er man altså nødt til at forholde sig til.

Har du lyst til at blive vej-reporter?

Siden 1999 har Vejdirektoratet haft et korps af trafikanter, der arbejder som frivillige Vej-Reportere. Som Vej-Reporter melder du bl.a. om uheld, kødannelser, tabt gods, større huller i vejen, hærværk på rastepladser og toiletter og andre uregelmæssigheder, du observerer på din vej.

Meldingerne ringes ind til Vejdirektoratets servicetelefon på gratisnummeret 80 20 20 60.

Læs mere på www.trafikken.dk

God Jul og godt Nytår

Med dette årets sidste nyhedsbrev fra AktiveBilister ønsker vi vore læsere en god jul og et godt nytår. Og kør så forsigtigt på de vinterglatte veje!

AktiveBilister / Allan Nelsson

Tilmelding til e-mail nyhedsbrev kan ske her.