Mere om Parkering København...16. august 2005

En af vore Aktive Bilister har sendt denne beretning om Parkering København, afgifter og automatisk fartkontrol:

Hejsa

 I går lørdag skulle jeg og min familie besøge en gammel ven som bor på Østerbro. Det var en dejlig dag, børnene legede på lejepladsen og de voksne så billeder fra vores fælles tur til Thailand. Det havde været en perfekt dag, hvis den ikke var afsluttet med det lille stykke papir som havde sat sig fast i vinduesviskeren. Det var så langt nede, som om at P-vagten skammede sig over at skrive denne bøde - og det skulle han/hun f....... også!

På en tværvej bag ved en legeplads havde jeg parkeret mindre end 10 meter fra et hjørne. Helt ærligt - hvad er problemet? Bilen var ikke på nogen måde til gene for oversigten ved ind og udkørsel på den lille vej ved Silkeborg Plads.

Jeg er helt ærligt p.... træt af at blive overdænget bøder for dit og bøder for dat, tårnhøje ejendomsskatter, grundskyld, vandafledningsafgifter, bilsynsafgifter og hvad politikerne ellers kan finde på. Jeg har et privatforbrug på 0 kr og ingen pensionsopsparing. Det hele går til faste udgifter, hvoraf div. skatter udgør 75%. Bøder regner jeg for at være en ekstra skat. Jeg knokler 24 timer i døgnet for at kunne betale mine regninger. Staten tager det hele og mere til! Tænk at pensionister skal låne af kommunen (mod pant i ejendommen) for at betale ejendomsskatterne. D.v.s at det offentlige efterhånden overtager/stjæler deres bolig. Det er da forrykt! Boligen skal naturligvis tilfalde arvingerne - til den tid.

De automatiske fartkontroller opsættes altid på brede 4-sporede veje, hvor den naturlige fart ligger over den tilladte - som oftest 50 Km/t. Det har intet med trafiksikkerhed at gøre - det er rene pengemaskiner! Folk kan godt selv vurdere hvad der er en passende hastighed - det behøver man ikke politikere/politiet til!

Politiets færdselsafdeling er mere end dobbelt så stor som kriminalafdelingen. Med andre ord, så jagter man hårdt arbejdende mennesker og lader tyve og terrorister i fred!

Jeg synes at det er et fint initiativ med denne hjemmeside, men hvad med at indfører en debatside på hjemmesiden, så det ikke kun er envejs kommunikation. Lad folk give udtryk for deres harme/frustration.

Hvad med en demonstration foran Christiansborg. 5000 dyttende bilister, kunne måske råbe politikerne op - især hvis det kom i TV! Der mangler også et politisk parti som kan varetage bilister og husejeres interesser efter at CD har skiftet ham og er blevet et velfærdsparti. 

Med venlig hilsen 

Hans Iversen

 

Hans Iversen har netop tilføjet:

Jeg læste på Parkering Københavns hjemmeside om deres politik. Det var rystende læsning. Hvis man går ind i en butik for at veksle penge til billetautomaten - og man i mellemtiden har fået en bøde - så skal bøden fastholdes idet "man skal være forudseende og have vekslet inden man kører ind i parkeringszonen". Hvad ligner det?! Man gør sit bedste for at skaffe penge til automaten - og alligevel skal man overdænges med bøder. Helt ærligt, det er da for langt ude!

 Her til aften var der en fin udsendelse i TV-2. Den hed Operation X - tak for sidst.

Journalisten målte farten på en målevogn og på politiet. De kørte alle "for hurtigt". Eller med andre ord så kørte de efter forholdene, ligesom alle os andre som må døje med bøder.

Journalisten afslørede også håbløs skiltning ved operaen - hvilket medførte, at firmaet Carpark har kunnet score ½ million i bøder fra sagesløse bilister. Det rette ord må være tyveri!

 Har i tænkt på at søge politisk indflydelse? Jeg tror der er mange mennesker, som er godt gale i skralden over den måde de bliver behandlet på. Der trænger til at blive ryddet op i div. kontorer!

AktiveBilisters kommentar:

Ja - vi kan bekræfte at Parkering København optræder utroligt arrogant overfor borgerne. Parkerings-cirkusset  har udviklet sig til en veritabel pengemaskine hvor borgerens retsstilling er reduceret til nærmest ingenting. Det de fleste får ud af at klage - er et arrogant svar. Dette til trods for at borgeren er i sin gode ret. Til gengæld ser det ud til at de ofte selv overtræder parkeringsbestemmelserne når de udskriver "bøder" til andre.

Den ansvarlige borgmester for området - Søren Pind (V) har tidligere oplyst til undertegnede, at såfremt der er berettiget tvivl om borgerens ret - skal borgeren have medhold. Sådan fungerer det desværre ikke i praksis. Det er tilsyneladende meget få der får medhold i en klage - og kun efter længere tids korrespondance og i første omgang arrogante afvisninger fra Parkering København. De glemmer tilsyneladende, at de som myndighed er til for borgerne - og ikke omvendt!

Det er på tide at borgmesteren får sat lidt skik på tingene.

*****