Manglende parkeringspladser i København - hvorfor mon?

 

Nogle politikere er nu vågnet op - måske fordi det er valgår? 

Nu har nogen af de mest realistiske kommunale politikere i København endelig opdaget, at der mangler parkeringspladser i byen. De bilister der kommer sidst hjem om aftenen i Københavns brokvarterer har svært ved at finde plads til at parkere. Der er nemlig fyldt helt op ved kantstenen. Københavnerne har i de seneste 5-6 år købt en tredjedel flere biler siges det.

Derfor skal der bygges parkeringshuse og parkerings-kældre inden for de kommende fire til fem år hvis det står til et flertal i Borgerrepræsentationen. Og de er også enige om at bilisterne skal betale "en stor del af regningen". Og det kan blive dyrt for bilisterne. En parkeringsplads til en enkelt bil i et P-hus eller i en P-kælder koster nemlig mellem 250.000 og 500.000 at anlægge og det kan omsættes til at sted mellem 500 til 1200 kroner om måneden - oveni alle de afgifter bilisterne i forvejen betaler.

Ifølge den socialdemokratiske trafikpolitiker Johannes Nymark, er mangelen på parkeringspladser kommet helt bag på politikerne, ligesom tilvæksten af biler. Nu er det jo valgår - og der er åbenbart ingen grænser for hvilke undskyldninger man efterhånden kan diske op med.

Her er nogle parkerings-facts:

  • Københavns Kommune har i de senere år arbejdet ihærdigt på at få flere virksomheder og "gode skatteborgere" til byen - hvilket naturligvis også betyder flere biler i byen. Samtidig har politikerne i København i årevis jagtet bilisterne - og gjort alt hvad man kunne for at gøre livet så surt for bilejere og bilkørsel i København som muligt. Og man har totalt negligeret behovet for en realistisk trafikudvikling i byen gennem mange år.

  • Socialdemokratiet i København har sammen med venstrefløjen stemt imod etablering af et parkeringsanlæg under Kgs. Nytorv. Senere har man dog i hemmelighed skiftet holdning - og søgte at skjule det til efter det forestående kommunevalg. Læs mere herom 

  • Endvidere har man sagt "nej tak" til flere tilbud om privatfinansierede parkeringsanlæg med den begrundelse, at der var parkeringspladser nok og at det i øvrigt blot ville tiltrække endnu flere biler til byen.

  • Københavns kommune har systematisk nedlagt et stort antal parkeringspladser i byen - dels ved at fordoble den nærmeste P-afstand til gadehjørnerne og dels ved simpelthen totalt at forbyde kantstensparkering på mange gadestrækninger. Derudover har de udbredte "bump" og "chikaner" kostet en del P-pladser. I perioden fra '90 til 2000 er der nedlagt 8726 P-pladser i kommunen, medens antallet af registrerede biler er steget med 20.010 biler - på blot den halve tid fra '95 til 2000 (Københavns Kommunes egne tal).

  • Endvidere har man nedlagt en hel del skråparkeringspladser i byen på både gader og torve - uden at anvise alternative P-pladser. Netto er der nedlagt et meget stort antal parkeringspladser i København.

  • Dertil kan lægges, at man i forbindelse med byfornyelsesprojekter i brokvartererne nedlægger garager og tidligere P-pladser i gårdrummene - og henviser parkerede biler herfra til fremtidig parkering på gaden - hvor der ikke er plads.

  • Og så er det jo på mode for tiden at ville omdanne københavnske gader til grillpladser, blomsterkummer, cykelstativer o.s.v. Af en eller anden grund skal alting foregå på parkeringspladser og allerhelst midt på kørebanerne.

  • I andre byer i Europa er der et krav ved nybyggeri om, at der samtidig skal etableres et passende antal parkeringspladser - og det gør man så. Men ikke i København. Kommunen har rundhåndet dispenseret til boligselskaberne for de manglende parkeringspladser og nu piber de. Hvis pladserne var etableret som oprindeligt planlagt havde den akutte mangel på P-pladser været mindre og pladserne havde været betalt. Ingen brok. Og det er klart at det er meget billigere at etablere en parkeringskælder under et hus - inden man sætter huset ovenpå end det er senere, at skulle bygge et hus til bilerne. Og så er det jo heller ikke blevet billigere med tiden!

  • Oveni alt dette, kommer der mange besøgende til de københavnske brokvarterer - også om aftenen - når byens egne borgerne har brug for at parkere ved gadedøren. Når der er forestilling i Det Ny Teater, særlige arrangementer i Tivoli eller f.eks. en udstilling/koncert i Forum, er det komplet umuligt både for beboere og byens gæster at finde en parkeringsplads på Vesterbro eller på dele af Frederiksberg. Man cirkulerer gade op og gade ned - ofte i 20 min. før man måske finder en "halvulovlig" plads at parkere på.

 

AktiveBilister siger...

Det vil naturligvis være mest rimeligt at forbeholde kantstensparkeringen i brokvartererne om aftenen til beboerne - byens skatteborgere. Byens gæster der kun lejlighedsvis kommer på besøg kan sagtens "overleve" at skulle betale for at parkere en enkelt aften i et P-hus. Ligesom københavnerne gør når de besøger andre byer. Blot skal der altså være tilstrækkeligt med P-huse - de rigtige steder - og det er altså en kommunal opgave at sørge for det!

Og så gælder det om at vågne op. Ved nybyggeri skal der etableres underjordiske pladser. Og når man alligevel rydder store gårdrum i brokvartererne i forbindelse med sanering og byfornyelse, hvorfor etablerer man så ikke "forholdsvis billige" underjordiske - eller halvt underjordiske - p-pladser her til beboere og erhverv? Disse kan evt. etableres forsænkede i ét plan under terrænhøjde, og ovenpå kan man etablere opholdsarealer, legepladser, blomsterkummer og så videre. Vupti - dobbelt udnyttelse af gårdrummene til en rimelig pris!

Allan Nelsson


  

 

                            

                            Copyright 20©01 - AktiveBilister