Mest om skatteministre...27. december

Farvel og tak - og tillykke og velkommen. Ny skatteminister på banen.

Men øllet er tilsyneladende vigtigere end brændstoffet.

Så slap vi af med Ole Stavad - og tak for det. Og så tillykke og velkommen til den nye skatteminister - Frode Sørensen. Det ser ud til at ministeren straks kaster sig over afgiften på øl, som måske nedsættes og det er sikkert udmærket. Nogen er afhængige af øl - men mange andre af brændstof - og hvad så med det?

Det ville klæde Frode Sørensen ganske gevaldigt, omgående at annullere den planlagte stigning i brændstofafgifterne til januar - for ligesom at vise gode takter før folketingsvalget!

Vi nærmer os jo et valgår - og det mærkes tydeligt. Det er jo ikke for sjov skyld at man har skiftet bl.a. skatte- og finansminister! Og det med øllet er en del af festen. Man skal bare ikke glemme, at der stadig er stygge ting på tapetet - f.eks. roadpricing'en - eller mere skat på kørsel. Det er bare nedtonet - der tales ikke om det - men der arbejdes kraftigt på sagen!!


  - Men mest om Stavad…12. december 2000

Hvor grådig - og hvor dum - har man egentlig lov til at være som en folkets tjener?

Eller: Bilbeskatning en dyr forretning for staten!

Skatteminister Ole Stavad's brandbeskatning af dyre luksusbiler har resulteret i et dalende bilsalg. Det vil ifølge autobranchen koste staten omkring én mia. kr. i mistede afgifter, oplyser erhvervsmagasinet Direct Office. Ifølge Dansk Automobilhandlerforening (DAF) bliver der nemlig tale om et tab på cirka 2,5 mia. kr. hvoraf de 1,5 mia. kr. er en direkte følge af det dalende bilsalg.

Men - det overrasker vel i grunden ikke nogen (altså bortset fra skatteministeren)?


Sindssyg skattekontrol...

Ole Stavad – "kredskassereren fra Brovst" - svinger igen pisken over lønmodtagere der delvis anvender sin private bil i firmaets tjeneste. Dette er sandsynligvis med baggrund i afsløringen af nogle sportsklubbers svindel med kørselsgodtgørelser. 

Derfor skal alle andre lovlydige borgere og virksomheder nu "straffes" med endnu mere stavad’sk bureaukrati. Det er desværre helt typisk for kredskassereren, at alt skal kontrolleres helt ud i krogene. Det kan så – udover masser af borgere og virksomheder - beskæftige nogle flere skattefolk med komplet idiotisk og dyrt betalt tidsspilde:

Kredskassereren. Er han lidt for smart - eller...?


"
Hr. Jensen,

Det fremgår af Deres kørselsregnskab at De den 18. marts sidste år har kørt 6 km i deres private motorkøretøj for firmaet hvori De er ansat. Det fremgår endvidere af Deres oplysninger, at De har fragtet en forsendelse på 3 kg til det lokale posthus – og kørt retur til firmaet. 

Det fremgår imidlertid ikke klart af Deres oplysninger på hvilket tidspunkt kørslen blev afsluttet. Endvidere viser vore beregninger, at afstanden på den omtalte strækning – såfremt nærmeste vej benyttes - kun udgør 5,4 km. I henhold til ligningsrådets gældende regler skal der således rundes ned til 5 km.

Told & Skat kan således ikke godkende deres skattefri udbetaling af kørselsgodtgørelse på kr. 14,88 - der således vil blive tillagt Deres skattepligtige indkomst.

Såfremt De kan godkende nærværende afgørelse behøver De ikke at foretage dem yderligere. Kan De derimod ikke godkende afgørelsen bedes De inden 8 dage fremsende yderligere dokumentation for den foretagne kørsel for Deres arbejdsgiver. 

De kan også anmode om et møde med skatteforvaltningen hvorved de kan redegøre yderligere for Deres påstand om skattefri godtgørelse for Deres omkostninger – der dog således maksimalt kan udgøre kr. 12,40 efter nedrunding.

Skatteforvaltningen"

 

Sygelige mistanker..

De fleste virksomheder er i sagens natur meget opmærksomme på sine omkostninger. Der er formentlig ingen der ukontrollabelt hverken smider pengene ud ad vinduet eller udbetaler uretmæssig kørselsgodtgørelse til sine medarbejdere. Og antallet af virksomheder der eventuelt kunne finde på at snyde, må antages at være forsvindende lavt! 

Når Ole Stavad – ikke uventet – fremkommer med sådanne komplet idiotiske og forrykte stramninger af "kontrollen", er det udtryk for en fuldstændig og kynisk foragt overfor lovlydige virksomheder og borgere. Selv med disse sindssyge stramninger kan der jo fortsat let snydes (hvis det er det man vil), blot firmaet og medarbejderen er enige om at snyde. Hvad er så formålet med dette vanvittige bureaukrati (med mindre det altså handler om ideologisk kontrol)?

Efterhånden begynder man at forstå, hvor de enorme og stærkt stigende indtægter fra skatter og afgifter forsvinder hen – til trods for massive nedskæringer, offentlige besparelser og stadigt elendigere offentlig service!

Send Stavad hjem til Brovst!

Ole Stavad stopper forsøg - ingen fremtid for rapsolie mener ministeren!

- Man kan med god ret spørge: Hvad forstand har han på det? Og hvorfra har Ole Stavad sin viden? 

I slutningen af 1999 blev et planlagt forsøg med rapsolie som brændstof stoppet af Skatteminister Ole Stavad. Forsøget skulle omhandle 30 køretøjer og var projekteret af Vestslesvigske Landbrugscenter. Da rapsolie umiddelbart er dyrt at producere, skulle der en afgiftsfritagelse til for at forsøget skulle kunne gennemføres.

Skatteminister Ole Stavad (S), var dog af den opfattelse, at rapsolie er uden fremtid, og gav derfor ikke afgiftsfritagelse til forsøget.

Og hvorfor mener ministeren nu det?.  Her er en sandsynlig forklaring.:

Kort fortalt - så har vi i Danmark adskillige braklagte marker der kunne anvendes til dyrkning af raps. Faktisk vil vi kunne fremstille brændstof til mange af vore biler. Rapsolie er relativt nemt at fremstille - det presses ud af rapsen. Det interessante er nu, at dieselbiler nemt vil kunne modificeres til at kunne køre på rapsolien som brændstof. Hvad der er endnu mere interessant er - at bilerne nu vil forurene langt mindre.  En rigtig god miljøløsning!

- Og det var jo ikke så godt. For når man ikke forurener så meget - så har Ole Stavad jo et problem med at pålægge en afgift på olien i miljøets hellige navn. 

Næ - så er det bedre at brændstoffet forurener. Så har vi da en god undskyldning for at opkræve nogle ekstra skatter. Og så "skråt op" med miljøet!