Igen i dag nye udfald mod bilismen.

"Eksplosion i vejtrafikken" siger Cowi i en bestil rapport!

6/9-2000 Seneste: "Det er ikke rigtigt" siger Vejdirektoratet. 


30. august 2000

Igen i dag var der nye politiske udfald mod bilismen. Det er tredje dag i træk - og det begynder at lugte af bestilt arbejde. Det skulle vel ikke have noget med offentliggørelsen af Finansloven at gøre?? 

En bestilt rapport fra Cowi  udmunder i en skræmmekampagne der taler om, at trafikken på vejene på det nærmeste "vil eksplodere i de kommende år - langt mere end Vejdirektoratet hidtil har regnet med". Angiveligt fordi flere og flere unge skulle køre i bil. 

Det er der vel ikke noget unaturligt eller mærkeligt i? Samtidig siges det at "de gamle" fortsat vil køre i deres biler - også efter pensionstiden - blot "ikke til og fra arbejde". 

Fakta er, at der forudses en mangel på arbejdskraft i de kommende år, grundet små årgange af børn og unge. De unge der ikke er der - kører vel heller ikke i bil?

Fakta er ligeledes, at det er i myldretiderne, at der er potentielle trafikproblemer. Udenfor myldretiderne er der overhovedet ikke - og langt fra - trafikproblemer i København. Og pensionister kører ikke typisk i bil i myldretiderne. 

Den "bestilte" konklusion er, at der bør indføres nogle fede afgifter. Det skal altså være så dyrt at køre i bil, at man mister lysten eller evnen til at kunne betale for det. Dermed mister man også ofte sit job - eller stopper med at arbejde. Det siger rapporterne imidlertid intet om!

Mage til idiotisk snæverssynethed og mangel på kreativitet skal man lede længe efter!

Næ - løsningen er sådan set ret simpel:

I de sidste 25 år er der - med enkelte undtagelser -  ikke foretaget nogle væsentlige trafikale tilpasninger eller udvidelser til den stigende trafik og det stigende antal arbejdsduelige indbyggere med et transportbehov - nærmest tværtimod!

Så vi skal altså bare have indhentet det forsømte: Flere og bredere veje. Broer og tunneler. Motorvejene skal udvides - og der skal være flere af dem. Flere grønne bølger - og masser af gratis parkeringspladser!

Hvis Københavns Kommune er så interesseret i erhverv - så skal man jo bare skabe et attraktivt miljø for erhvervslivet (stik modsat hvad man rent faktisk har gjort). Det gør man nemlig bl.a. med flere og billigere (gratis) parkeringspladser til kunder og medarbejdere. Og hvis kommunen er tilstrækkeligt attraktiv at bo i - også for virksomhederne - kunne det jo godt være, at mange byboere kunne arbejde i byen, uden at pendle ud.

Dermed ville kommunen også opnå et plus på skatteindtægtssiden. 


6. september

Nedgang i trafikken...
Cowis konklusion tilbagevises af Vejdirektoratet!


Vejdirektoratet har den 4. september udsendt en pressemeddelelse der tilbageviser den skræmmende konklusion i artiklen herover. "Der er intet nyt grundlag for vurdering af trafikvæksten" siger altså Vejdirektoratet.

Det oplyses endvidere bl.a., at  at der i de første seks måneder af året har været to måneder, (april og juni) med direkte fald i trafikken, og at meget tyder på, at der i juli måned også vil ske et fald.

Læs evt. videre på www.vejdirektoratet.dk 

Brug din venligst din browsers back-knap for at gå tilbage
eller tryk på menu-knappen "Forsiden"


 

 

                            

                            Copyright 20©01 - AktiveBilister